ORGANİZASYONEL BÜTÜNLEŞME

Sistemsel Bütünleşme (Aile Dizimi)” Çalışmasının kurumlara, kuruluşlara ve organizasyonlara yapılması “Organizasyonal Bütünleşme” olarak adlandırılmaktadır. Sistemsel Bütünleşme içeriğinden geliştirilen “Organizasyonal Bütünleşme” tekniği, çeşitli üniversite ve bilim adamlarının katkısıyla kuvvetli bir biçimde kendi modelini oluşturarak; zamanla en etkili işletme ve yönetim danışmanlığı yöntemlerinden biri olmuştur.

Organizasyonal Bütünleşme, kuruluşlar ve şirketlerde faal olan gizli dinamiklerin keşfedilmesini mümkün kılar. Sistemlerin içinde görünmez olan dinamikleri ve bağlantıları görünür yaparak çözüm için gerekli adımların atılmasını sağlar.

Organizasyonal Bütünleşme Çalışması her tür işletme, şirket ve kuruluşta oluşan hemen her türden konu için uygulanabilmektedir. İşletme organizasyonu ve liderlik, şirket birleşmesi ve satın almaları, çalışanların tanınması, stratejik gelişim, müzakerelerin hazırlanması, ihtilaf yönetimi, proje analizi, aile şirketlerinin dinamikleri, marka ve ürün geliştirme, danışmanlara yönelik denetim aracı, insan kaynakları uygulamaları, eğitim, yönetimsel araştırma ve benzeri alanlarda kullanılır.

 

  • Gelişmek isteyen şirketler
  • Müşteri memnuniyetini arttırmak isteyen kuruluşlar
  • Yeni ürünler geliştirmek isteyen bölümler
  • Gerekçe olmaksızın işi bırakma sorunu yaşayan departmanlar
  • Akılcı bir analiz ve danışmanlık isteyen yönetimler
  • Bu çalışmadan oldukça büyük fayda görmektedirler.