YARATICI DRAMAYLA KURUMSAL BAŞARI / CANAN GÜÇBİLMEZ

Bir şirketin başarısı, çalışanlarının motivasyonu ve kuruma bağlılıkları ile yakından ilişkilidir.  Başarıya giden yolun “takım olmaktan” geçtiğine inanan şirketler, çeşitli sosyal aktivitelerle çalışanların arasındaki iletişimi güçlendirmeyi hedefler. Günlük çalışma düzeni içinde yeterince iletişimde bulunamayan kişilerin, mesai saatleri dışında ortak bir faaliyet ve amaç için bir araya gelmeleri birbirilerini daha yakından tanımalarını sağlar. Bu tanışıklık, günlük iş temposu içinde birbiriyle daha uyumlu çalışmalarına ve birbirlerine karşı daha toleranslı olmalarına yardımcı olur. Doğru iletişim kurmak, çalışanlar arasındaki etkileşim ve empatiyi güçlendirdiği gibi takım olmanın ön koşulunu da yerine getirir. Birlikte hareket etmek ve bir bütünün parçası olmak çalışanların motivasyonunu arttırarak kuruma bağlılıklarını sağlar. Yaptığı işi ve çalışma ortamını seven her çalışan aynı zamanda kurumunu en iyi şekilde temsil eden bir marka elçisidir.

Eğer başarıya giden yolun takım olmaktan geçtiğine inanıyorsanız ve şirket çalışanlarının çözüm üretme, yaratıcı düşünme, zaman yönetimi gerektiren durumlarda doğru adımlar atmalarını istiyorsanız yaratıcı drama uygulamalarıyla size destek vermeye hazırız.

Yaratıcı drama ne değildir?

Yaratıcı drama, tiyatro değildir.

Yaratıcı drama, yalnızca oyun oynamak değildir.

Yaratıcı drama, dramatizasyon değildir.

Yaratıcı drama;

 • Bir grup etkinliğidir.
 • Gruba deneyimli bir lider eşlik eder.
 • Grup üyelerinin yaşam deneyimlerinden yola çıkılan bu etkinliklerde oyunlar ve oyunsu süreçler çalışmanın temelini oluşturur.
 • Bireylerin iletişim becerilerini geliştirir.
 • Empati becerisini geliştirerek farklı olana saygı duymayı öğretir.
 • Yaratıcı düşünceyi geliştirir.
 • Çözüm odaklı davranış tutumunu benimsemeyi sağlar.
 • Hata yapmaktan korkmayan bireylerin duygularını sağlıklı ve kontrollü bir şekilde aktarmalarına yardımcı olur.
 • Çalışanların takım çalışması, iş birliği ve yardımlaşma gerektiren durumlarda uyumlu çalışması için gerekli olan grup dinamizmini harekete geçirir.
 • Farkındalığı, sosyal ve psikolojik duyarlılığı arttırır.
 • Dikkat, odaklanma, algılama becerilerini geliştirir.

Yaratıcı, problem çözme becerisi gelişmiş, takım çalışmasına uyumlu bireyler yetişmesini sağlayan etkin bir yöntem olan yaratıcı dramanın son yıllarda okullarda eğitim amaçlı, kurumsal alanda uyum ve başarıya odaklı ve kişisel gelişim merkezlerinde bireyin kendini tanıma ve hayata uyumlanmasında yaygın bir şekilde kullanıldığını görmekteyiz.

Günümüz iş dünyasında da yaratıcı dramanın kurumsal alandaki gücünü ve olumlu etkisini fark eden şirketler çalışanlarını bu eğitimlere yönlendirmektedir. Liderlik, yaratıcı düşünme, etkili iletişim ve ikna teknikleri, takım çalışmasına yönelik uygulamalarla grup dinamiğinin oluşması, zaman ve stres yönetimi gibi konularda alınan eğitimlerin iş verimliliğini arttırdığı yapılan araştırmalara ve istatistiklere olumlu bir şekilde yansımıştır.

Siz de kendini tanıyan ve kendine güvenen,  iletişim becerileri gelişmiş, takım çalışmasına uyumlu, problemlere çözüm odaklı yaklaşan, karar verme becerisi gelişmiş donanımlı ve nitelikli bir kadroya başarıya giden yolda sağlam adımlarla yol almak isterseniz eğitimlerimizle kurumunuza özel atölye çalışmalarımıza katılabilirsiniz.