Zaman Yönetimi

Dr. Kerem Köseoğlu; yazılım mimarisi, akademisyenlik, yazarlık ve müzisyenlik alanlarında paralel çalışmaktadır. “Bütün bu işlere dağılmadan nasıl zaman buluyorsun?” sorusuna cevaben, zaman yönetimi eğitim ve seminerleri düzenlemektedir.
Zaman, kısıtlı bir kaynaktır ve bütçelenmesi gerekir. Her birimiz, günde toplam 24 saate sahibiz. Bu süreyi verimli kullanmak, bizi tatmin eden bir hayat sürdürmek için elzemdir.
Zaman yönetimi sayesinde;
  • Elinizdeki zamanı, en verimli ve faydalı şekilde kullanırsınız
  • Sorumluluklarınızı atlamadan yerine getirebilirsiniz
  • Önemli – önemsiz işleri ayırabilirsiniz
  • Doğru stratejiyle, zaman tüketen angarya işlerden sıyrılabilirsiniz
  • Zor gözüken işleri kolay parçalara ayırıp sonuçlandırabilirsiniz
  • İşten kaçınıp oyalanmak yerine, verimli çalışabilirsiniz
  • Zaman harcamalarınızı inceleyip, alışkanlıklarınızı düzenleyebilirsiniz
  • Küçük boş zaman dilimlerini sürekli kılarak, “damlaya damlaya göl olur” yaklaşımıyla uzun vadeli hedeflere ulaşabilirsiniz
  • Tatmin edici ve gurur duyduğunuz bir hayat tarzı yakalayabilirsiniz
Zaman yönetimi, boş zaman yaratmak ile başlar. Bir günün akışında nasıl boş zaman yaratılabileceği, etkinlik kapsamında incelenmektedir.
Akabinde; boş zamanınızı size en uygun yöntemle bütçeleyip kullanmak gerekir. Dünya çapında kabul görmüş GTD, Eisenhower, Pomodoro gibi yöntemler, etkinlik kapsamında incelenmektedir. Ayrıca; bu yöntemlerin birleştirildiği karma bir yolun nasıl kurulabileceği de gösterilir.
Zaman harcama kararı verirken kullanılan karar matrisi yaklaşımı, katılımcılara anlatılır ve birlikte uygulanır.
Teknolojiden faydalanıp; tüm işleri merkezi bir programda birleştirmek de süreklilik açısından önemlidir. Kullanılabilecek bazı alternatif programlar, etkinlik sırasında incelenir.
Basitlik, süreklilik, gerçekçilik, delegasyon ve otomasyon gibi zaman yönetim prensipleri, örnek vakalar üzerinden değerlendirilir.